https://psykoterapeutforeningen.dk/terapeut/hanne-funch-andersen/

Lad os tale sammen Samtaler med en professionel terapeut
kan være lige det, der skal til for at genvinde fodfæste, glæde og fornyet livskvalitet, når tilværelsen slår knuder.


Når vi bliver ramt af oplevelser i vores liv, som vi har svært ved at finde en mening med, kan vi gribes af følelser af angst, vrede, sorg eller nedtrykthed.

Vi kan have svært ved at genkende os selv i sådanne perioder, og det kan kræve mange kræfter at forstå, acceptere eller forandre den situation, vi står i.

Narrativ samtaleterapi søger at hjælpe mennesker med at skabe, undersøge og evt. genskabe mening i det, der har betydning og herigennem styrke oplevelsen af at stå et mere foretrukkent sted i livet.


 • Du er eksperten i dit liv. Dine tanker, følelser og værdier - det, som har betydning for dig, er i centrum for vores samtaler.


 • Jeg er den, der med nærvær, nysgerrighed og fælles refleksion - støtter og følger dig derhen, hvor det giver mening for dig at bevæge sig hen - hvor du opnår bedre indsigt i og udsigt til det liv, du kunne foretrække at leve - med dig selv og med andre.Sammen skaber vi et trygt og fortroligt rum, hvor intet er for stort eller for småt at udforske. Jeg har mange års erfaring med terapeutisk samtalepraksis, rådgivning og vejledning, og du vil møde en moden og kompetent terapeut, som har såvel faglighed som engagement med ind i arbejdet.


Jeg tilbyder:


 • Individuel samtaleterapi (børn, unge og voksne)
 • Egenterapi ifm. uddannelse til psykoterapeut
 • Parterapeutiske samtaleforløb
 • Gruppeterapi (tematiseret ex. ensomhed, sorg, spiseforstyrrelser mv.)
 • Familie- og relationsterapeutiske samtaler


 • Supervision - enkeltvis og i gruppe
 • Trivsels- og udviklingssamtaler for ledere og medarbejdere
 • Work-life balance - coaching for ledere og medarbejdere med symptomer på stress, udbrændthed og anden belastning 
 • Procesfacilitering på arbejdspladsen - organisations- og kompetenceudvikling
 • Undervisning og oplæg med relevans for ledelse, samarbejde og arbejdsmiljøEt samtaleforløb er en dynamisk proces, hvor vi dykker ned i de temaer, som du/I gerne vil kaste lys på. 


Undervejs i vores samtaler kan der dukke erindringer op om begivenheder eller relationer, som med fordel kan inddrages ved, at vi sammen kryder over i andre samtaletyper end den, vi har indledt samtaleforløbet med.

Hvis sådanne muligheder opstår i vores samtaleforløb, vil det naturligvis altid være dit/jeres valg, om vi skal 'gå en anden vej' sammen.

Hvordan samarbejder vi i terapien?

 • Den meningsskabende samtale er omdrejningspunktet for alle mine terapeutiske aktiviteter og dermed også for vores forløb.

 • Du kan forvente at møde en moden og kompetent terapeut, som har dig/jer i fokus, og som derfor kan lytte, spørge, reflektere og give resonans på en kvalificeret måde til de problemstillinger, som du/I gerne vil have behandlet.

 • Igennem denne faglige og personlige parathed til at møde dig/jer, vil I opleve at vi sammen kan skabe bevægelse i de mønstre, som forekommer fastlåste, uhensigtsmæssige og/eller uforståelige og som du gerne vil forandre.

 • Sammen opdager og undersøger vi nye måder at skabe mening på - og dermed styrker vi fornemmelsen af identitet, af at kunne forstå og at kunne handle på nye måder i livet.

Hvordan arbejder jeg?

 • Alle mennesker er unikke og derfor er alle samtaleforløb forskellige.

 • Når vi arbejder i det terapeutiske rum, trækker jeg derfor på flere sider af mig selv.

 • Først og fremmest bruger jeg de teoretiske tilgange og terapeutiske metoder, som har været centrale i min integrative, narrative terapeutiske uddannelse.

 • Udover det narrative grundlag for det terapeutiske arbejde anvender jeg min særlige viden om traumer, om tilknytning, om det neuroaffektive, om krop, identitet og om hukommelse.

 • Jeg integrerer af og til åndedrætsøvelser og andre meditative redskaber og visualiseringsøvelser til at berolige nervesystemet og regulere den følelsesmæssige balance, hvilket kan hjælpe den frie samtale på vej.

 • Derudover trækker jeg naturligvis også på mit eget liv og de erfaringer, som jeg har gjort mig som led i egen opvækst, og i mit familie- og arbejdsliv i øvrigt.

  Din garanti for høj faglighed og professionelt engagement

  Jeg følger Dansk Psykoterapeutforenings etiske retningslinjer i min praksis og er desuden omfattet af de til en hver tid gældende regler om oplysnings- og tavshedspligt samt forhold vedr. indsamling, opbevaring og brug af personoplysninger (GDPR)

  Curriculum vitae

  • Cand.mag. 
  • Master i offentlig ledelse
  • Psykoterapeut og familieterapeut
  • Supervisor 


  Udover min terapeutiske erfaring har jeg mere end 20 års erfaring med bl.a. undervisning, vejledning, coaching, ledelse, konsulentarbejde

  TAK FOR SAMARBEJDE

  TIL:

  KONTAKTFORMULAR

  Ring, skriv eller udfyld formularen


  Jeg kontakter jeg dig hurtigst muligt og inden for 12 timer


  Jeg glæder mig til at tale med dig


  Mange hilsner

  Hanne Funch Andersen