https://psykoterapeutforeningen.dk/terapeut/hanne-funch-andersen/

Hvad koster det?

  • Parsamtaler
  • Familie-/relationsterapi
  • Supervision (2-6 ps.)
  • Facilitering i gruppe
  • Undervisning/oplæg


Vores første møde er gratis og varer 30 minutter, da vi sammen skal forventningsafstemme og have tilrettelagt det bedst mulige forløb.


Timeprisen er  herefter kr. 1000,- 


I par- og relationsterapi er det hensigtsmæssigt at arbejde i 1½ time ad gangen. 


I Supervisionsgrupper arbejder vi inden for den ramme, som fastlægges i kontrakt eller aftale, og som passer til opgaven, dog som minimum 2 timer. 


Faciliteringsopgaver kan have meget forskelligt indhold og omfanget afhænger af den udviklingsopgave, vi har og den tid, der aftales i kontrakten.


Undervisnings- og oplæg aftales individuelt fra opgave til opgave, og kan afregnes som honoraropgave.
  • Individuel terapi
  • Egenterapi
  • Sparring og rådgivning
  • Trivselssamtaler
  • Individuel supervision


Vores første møde er gratis og varer 30 minutter. Vi skal sammen finde ud af, hvordan vi griber dit forløb an.


Timeprisen er herefter kr. 800,- 


En individuel samtale varer ca. 60 minutter, og der afregnes efter hver samtale. 


Er du studerende eller på anden vis ramt af særlige indkomstbegrænsninger, kan der være mulighed for tilbud om nedsat pris eller en anden betalingsordning.


Husk altid at melde afbud inden 24 timer før din aftale, hvis du bliver forhindret - uden afbud bliver samtalen faktureret til fuld pris.
Vi har fået snakket om nogle ting, der har været så svære og gjorde så ondt, at det altid ledte til store diskussioner, indtil vi begyndte ved Hanne og i stedet lyttede og prøvede at forstå hinanaden på en ny og anderledes måde. Vi kunne fortælle alt uden at blive dømt og man kan derfor tale helt frit om ting man ikke normalt vil tale med sin partner om.
Vi har været rigtig glade for forløbet.

Yngre par i parterapeutisk forløb

Det har været så livsbekræftende og betydningsfuldt for mig at være en del af gruppen, og takket være den trygge ramme, som gruppelederne har skabt for os, så havde jeg modet til at komme i kontakt med de følelser, som ligger bag min spiseforstyrrelse, se den i et nyt lys og øve mig på at tage indflydelsen på mit liv tilbage


Gruppemedlem BED-gruppe i LMS