https://psykoterapeutforeningen.dk/terapeut/hanne-funch-andersen/

Jeg tilbyder:


 • Individuel samtaleterapi (børn, unge og voksne)
 • Egenterapi ifm. uddannelse til psykoterapeut
 • Parterapeutiske samtaleforløb
 • Gruppeterapi (tematiseret ex. ensomhed, sorg, spiseforstyrrelse m.v.)
 • Familie- og relationsterapeutiske samtaler


 • Supervision - enkeltvis og i gruppe
 • Trivsels- og udviklingssamtaler for ledere og medarbejdere
 • Work-life balance - forløb for ledere og medarbejdere med symptomer på stress, udbrændthed og andre belastningsskader 
 • Procesfacilitering på arbejdspladsen - organisations- og kompetenceudvikling
 • Undervisning og oplæg med relevans for ledelse, samarbejde og arbejdsmiljø


Et samtaleforløb er en dynamisk proces, hvor vi dykker ned i de temaer, som du/I gerne vil kaste lys på. 


Undervejs i vores samtaler kan der dukke erindringer op om begivenheder eller relationer, som med fordel kan inddrages ved, at vi sammen krydser over i andre samtaletyper end den, vi har indledt samtaleforløbet med.

Hvis sådanne muligheder opstår i vores samtaleforløb, vil det naturligvis altid være dit/jeres valg, om vi skal 'gå en anden vej' sammen.


Samtaler med mening

Individuel terapi - parterapi - familieterapi


Jeg har gode erfaringer med at skabe ny indsigt, positiv udvikling og forandring for dig/jer i samtaleterapi, når I oplever:


 • Stressbelastninger
 • Frustration
 • Angst og ængstelse
 • Utryghed og usikkerhed
 • Nedtrykthed og depressive symptomer
 • Magtesløshed og ligegyldighed
 • Rådvildhed
 • Ensomhed
 • Skam


...også når disse udfordringer har 'sat sig' og kan komme til udtryk i dit/jeres liv, som eksempelvis:


 • Identitetsproblemer
 • Spiseforstyrrelser
 • Konflikter eller skænderier
 • Afstandtagen eller trækken sig tilbage i det sociale felt
 • Lavt selvværd og svigtende selvtillid
 • Selvskade
 • Udmattelse eller lign.Hvordan samarbejder vi i terapien?

 • Den meningsskabende samtale er omdrejningspunktet for alle mine terapeutiske aktiviteter og dermed også for vores forløb.

 • Du kan forvente at møde en moden og kompetent terapeut, som har dig/jer i fokus, og som derfor kan lytte, spørge, reflektere og give resonans på en kvalificeret måde til de problemstillinger, som du/I gerne vil have behandlet.

 • Igennem denne faglige og personlige parathed til at møde dig/jer, vil I opleve at vi sammen kan skabe bevægelse i de mønstre, som forekommer fastlåste, uhensigtsmæssige og/eller uforståelige og som du gerne vil forandre.

 • Sammen opdager og undersøger vi nye måder at skabe mening på - og dermed styrker vi fornemmelsen af identitet, af at kunne forstå og at kunne handle på nye måder i livet.

Hvordan arbejder jeg?

 • Alle mennesker er unikke, og derfor er alle samtaleforløb forskellige. Når vi arbejder i det terapeutiske rum, trækker jeg derfor på flere sider af mig selv.
 • Først og fremmest bruger jeg de tilgange og terapeutiske metoder, som har været centrale i min terapeutiske uddannelse.
 • Udover det narrative grundlag for det terapeutiske arbejde anvender jeg min særlige viden om traumer, tilknytning, om det neuroaffektive, om krop, identitet og om hukommelse.
 • Jeg integrerer af og til åndedrætsøvelser og andre meditative redskaber og visualiseringsøvelser til at berolige nervesystemet og regulere den følelsesmæssige balance, hvilket kan hjælpe den frie samtale på vej.
 • Derudover trækker jeg naturligvis også på mit eget liv og de erfaringer, som jeg har gjort mig som led i egen opvækst, og i mit familie- og arbejdsliv i øvrigt.

Curriculum vitae:


Cand.mag. 

Master i offentlig ledelse

Psykoterapeut og familieterapeut

Supervisor


Udover min terapeutiske erfaring har jeg mere end 20 års erfaring med bl.a. undervisning, vejledning, coaching, ledelse, konsulentarbejde

Din garanti for høj faglighed og professionelt engagement

Jeg følger Dansk Psykoterapeutforenings etiske retningslinjer i min praksis og er desuden omfattet af de til en hver tid gældende regler om oplysnings- og tavshedspligt samt forhold vedr. indsamling, opbevaring og brug af personoplysninger (GDPR)

TAK FOR SAMARBEJDET MED: